Vybudujeme rozvody potrubí pro vytápění v novostavbách i rekonstruovaných objektech. Doporučíme vhodný materiál na potrubí a osvědčené armatury s ohledem na typ a stavební provedení objektu.

  • Zajistíme projekt včetně napojení na zdroje tepla a radiátory.
  • Doporučíme vhodné trasy pro rozvod potrubí s ohledem na správnou funkci a minimalizaci tepelných ztrát.
  • Dodáme, namontujeme a provedeme tlakové zkoušky včetně vystavení protokolu.