Zajišťujeme revize veškerých plynových spotřebičů a topných zařízení pro domácnosti i organizace.

Disponujeme autorizovaným revizním technikem s dlouholetou praxí v oboru.

  • Revize plynových přípojek a rozvodů.
  • Revize kotlů a dalších plynových spotřebičů.
  • Revize návazných technologií – elektro, voda atd.
  • Revize odvodu spalin.
  • Vystavení příslušných revizních protokolů.

Pravidelná roční údržba kotlů a plynových zařízení vám zajistí:

  • Prevenci závad, které by mohly ohrozit majetek a zdraví.
  • Zvýšení účinnosti zařízení a tím snížení spotřeby plynu.
  • Zajištění dlouhodobé spolehlivosti a eliminaci neočekávaných poruch a výpadků.
  • Naplnění povinnosti ze zákona coby provozovatele plynového spotřebiče.

Pro zákazníky Karlovarské plynárenské zajišťujeme bezplatnou roční údržbu kotlů v rámci benefitů.