Odborné služby

Odborné služby vám poskytnou naši vlastní proškolení zaměstnanci s dlouholetou praxí. Při realizaci zakázek a servisu využíváme naše zkušenosti za 20 let působení firmy Lemigas.

Opravy domovních instalací

Poskytujeme veškeré servisní služby spojené s provozem a údržbou vytápění, plynu, vody a kanalizace:

  • Opravy poruch na potrubních rozvodech včetně vyhledávání netěsností.
  • Výměny vodovodních baterií, splachovačů, armatur, termoventilů a radiátorů.
  • Opravy kotlů, ohřívačů TUV a dalších plynových zařízení.

Roční údržba kotlů

Pravidelná roční údržba kotlů a plynových zařízení vám zajistí dlouhodobou provozní spolehlivost a prevenci závad, které by mohly ohrozit majetek a zdraví. Pro zákazníky Karlovarské plynárenské zajišťujeme bezplatnou roční údržbu kotlů v rámci benefitů.

Revizní služby

Zajišťujeme revize veškerých plynových spotřebičů a topných zařízení pro domácnosti i organizace. Disponujeme autorizovaným revizním technikem s dlouholetou praxí v oboru.

Servisní smlouvy

Servisní smlouvy našim zákazníkům zajistí v rámci dlouhodobé spolupráce garantovanou dostupnost servisního zásahu, krátkou dobu opravy a zajištění plnění všech zákonných povinností vyplývajících z provozování plynového zařízení a tepelného hospodářství.

Monitoring vytápění

Našim zákazníkům nabízíme možnost automatizace a monitoringu vytápění, který umožňuje:

  • Zákazníkům sledovat v čase teploty a parametry vytápění pomocí webového rozhraní.
  • Našim servisním technikům okamžitě reagovat nejen na poruchové stavy, ale preventivně i na odchylku sledovaných veličin od normálu.