Solární vytápění využívá sluneční kolektory, které přeměňují světelnou energii na tepelnou. Solární kolektory jsou vhodné jako doplňkový zdroj pro ohřev teplé užitkové vody a částečně i vytápění.

  • Posoudíme možnosti využití solárního ohřevu pro novostavby i stávající objekty.
  • Nabídneme prověřené výrobce a osvědčené konstrukční řešení.
  • Zajistíme projekt.
  • Poradíme s vyřízením dotace z programu Nová zelená úsporám
  • Dodáme, namontujeme a připojíme na stávající rozvody.