Vytápění pomocí tepelného čerpadla je moderní a efektivní v řadě případů.

  • Posoudíme vhodnost instalace tepelného čerpadlo a finanční návratnost investice.
  • Nabízíme prověřené výrobce a konstrukční řešení.
  • Zajistíme projekt.
  • Dodáme, namontujeme a připojíme na stávající rozvody.

Nabízíme jak montáž do stávajícího objektu, tak dodávku včetně nových rozvodů centrálního vytápění.