Jsme výrobcem a distributorem tepla s licencí vydanou Energetickým úřadem. Dodáváme teplo a teplou vodu do stovek domácností. Naším cílem je zajistit spolehlivou dodávku tepla a teplé vody za co nejpřijatelnější ceny. Toto jsme schopni zajistit především tak, že veškeré opravy a údržbu tepelného hospodářství zajišťujeme pomocí našich kmenových zaměstnanců. Nevyužíváme drahé subdodávky, které by prodražovali cenu tepla konečným zákazníkům. Výrobu tepla neustále zdokonalujeme a modernizujeme. V posledních letech jsme instalovali on-line monitoring výroby tepla a v letošní zimě proběhl zkušební provoz. V nejbližší době budeme zpřístupňovat některé online informace i našim zákazníkům. Mohou tak průběžně sledovat dodávky tepla do svých domovů.

Nabízíme komplexní správu tepelného hospodářství SVJ, developerům i obcím

  • Převzetí plné odpovědnosti za provoz vašeho zdroje tepla. Neustále sledujeme a dodržujeme platnou legislativu.
  • Průběžná údržba předchází nečekaným haváriím a vysokým nákladům za opravy.
  • Monitoring a vzdálený dohled pro pracovníky servisu i zákazníka.
  • Vyúčtování dodávek tepla a teplé vody.
  • Garance výroby a dodávky tepla s maximální úsporou.