Našim zákazníkům nabízíme možnost dlouhodobého monitoringu vytápění, který umožňuje:

  • Zákazníkům sledovat v čase teploty a parametry vytápění pomocí webového rozhraní.
  • Našim servisním technikům okamžitě reagovat nejen na poruchové stavy, ale preventivně i na odchylku sledovaných veličin od normálu.