+420 602 100 165, 353 221 723 

Solární vytápění

Solární vytápění využívá sluneční kolektory, které přeměňují světelnou energii na tepelnou. Solární kolektory jsou vhodné jako doplňkový zdroj pro ohřev teplé užitkové vody a částečně i vytápění.

  • Posoudíme možnosti využití solárního ohřevu pro novostavby i stávající objekty.
  • Nabídneme prověřené výrobce a osvědčené konstrukční řešení.
  • Zajistíme projekt.
  • Poradíme s vyřízením dotace z programu Nová zelená úsporám
  • Dodáme, namontujeme a připojíme na stávající rozvody.